STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120901 Đai nẹp chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 01/VBPLAVATTUYTEHN Còn hiệu lực
22/02/2023

120902 Đai nẹp chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0001.2024PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2024

120903 Đai nẹp chấn thương chỉnh ORBE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190440.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Còn hiệu lực
14/10/2020

120904 Đai nẹp chỉnh hình medi các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180874 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
31/07/2019

120905 Đai nẹp chỉnh hình medi các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200604 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
17/11/2020

120906 Đai nẹp cổ chân, đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM Còn hiệu lực
18/09/2023

120907 Đai nẹp cố định và hỗ trợ phục hồi cổ chân có nén Pavis NewEdge. Compression ankle brace - NewEdge TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2654 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Còn hiệu lực
10/10/2019

120908 Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 180/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
15/03/2021

120909 Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM2 Còn hiệu lực
18/09/2023

120910 Đai nẹp hỗ trợ chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 688/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Việt Ý Còn hiệu lực
27/04/2021

120911 Đai nẹp hỗ trợ chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL0312/2023PCBPL-TBYT Đã thu hồi
08/01/2024

120912 Đai nẹp hỗ trợ chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL0412/2023PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

120913 Đai nẹp hỗ trợ chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1049/190000031/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2024

120914 Đai nẹp hỗ trợ phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 022/2022/CV-GS Còn hiệu lực
25/01/2022

120915 Đai nẹp hỗ trợ phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÁT MINH 0107/2023/CM Còn hiệu lực
12/07/2023

120916 Đai nẹp tay, vai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM Còn hiệu lực
18/09/2023

120917 Đai nẹp thân, lưng, ngực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM Còn hiệu lực
18/09/2023

120918 Đai nẹp và các khối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA 08:2022/PL-PHANA Còn hiệu lực
15/09/2022

120919 Đại nhám kim loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 462-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
20/08/2019

120920 Đai nịt bụng dùng sau sinh mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 191222-01/P-BPL Còn hiệu lực
19/12/2022

120921 Đai quấn bụng dùng trong sinh mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 3110-04/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

120922 Đai quấn bụng giả da Hurricare TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020436/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANA VINA Còn hiệu lực
11/08/2020

120923 Đai răng kim loại chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE PL05/2023/JADE-TTBYT Còn hiệu lực
26/06/2023

120924 Đai silicon TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KIM HƯNG KH/LAB-200204 Công ty TNHH Kim Hưng Còn hiệu lực
21/05/2020

120925 Đai silicon TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KIM HƯNG KH/TEK-200711 Công ty TNHH Kim Hưng Còn hiệu lực
11/01/2021

120926 Đai Silicone dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 127/2022/PL-BK Còn hiệu lực
30/09/2022

120927 Đai Silicone xốp dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 572/2022/PL-BK Đã thu hồi
06/07/2022

120928 Đai Silicone xốp dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 572/2022/PL-BK Còn hiệu lực
06/07/2022

120929 Đai số 8 A6 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 131/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

120930 Đai tạo khuôn trám nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1653/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
14/07/2019