STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120931 Đai thắt lưng TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 155/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT VẠN PHÚC Còn hiệu lực
25/10/2019

120932 Đai thắt lưng AIR BACK TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 131/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

120933 ĐAI TREO TAY (TAM GIÁC) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

120934 Đai treo tay (tam giác) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

120935 ĐAI TREO TAY DA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

120936 Đai vải cẳng bàn chân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

120937 Đai võng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2319/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

120938 Đai võng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2319/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

120939 Đai võng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2208/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

120940 Đai xương chậu dùng cho trước và sau sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 3110-02/PCBPL-BYT Đã thu hồi
31/10/2022

120941 Đai xương chậu dùng cho trước và sau sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 3110-02/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

120942 Đai xương chậu dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 3110-03/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

120943 ĐAI XƯƠNG SƯỜN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

120944 Đai xương sườn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

120945 Đai xương đòn TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

120946 ĐAI XƯƠNG ĐÒN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

120947 Đai xương đòn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - THUN BĂNG Y TẾ MINH QUANG 01/2023/MQ-PL Còn hiệu lực
12/05/2023

120948 đai xương đòn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

120949 Đai xương đòn Size (2>9) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

120950 Đai Zimmer (đùi) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

120951 Đài đánh bóng răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1918/170000102/PCBPL-BYT/2017 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

120952 Đai đeo cho mặt nạ (mask) thở máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

120953 Đai đeo túi hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 50/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

120954 Đai định hình băng ép ngực TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 501.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN EMCAS Còn hiệu lực
01/10/2020

120955 Đai đùi bàn chân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

120956 Đai, nẹp chỉnh hình các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190706 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ÂU CHÂU Còn hiệu lực
03/09/2019

120957 Đai, nẹp chỉnh hình các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190706.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ÂU CHÂU Còn hiệu lực
01/10/2019

120958 Đai, nẹp chỉnh hình các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190706.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ÂU CHÂU Còn hiệu lực
31/03/2020

120959 Đai, nẹp chỉnh hình các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200676 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ÂU CHÂU Còn hiệu lực
09/11/2020

120960 Đai, nẹp chỉnh hình các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210216 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ÂU CHÂU Còn hiệu lực
07/04/2021