STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120961 Đai, nẹp chỉnh hình các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210246 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Còn hiệu lực
16/04/2021

120962 Đánh bóng (Polishing Brushes) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 660/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Còn hiệu lực
07/07/2020

120963 Đánh bóng composite TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5412021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
03/11/2021

120964 Đánh dấu khớp cắn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 197/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

120965 Đặt vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 263/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
16/03/2023

120966 Đầu bảo vệ khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 978/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2021

120967 Đầu bảo vệ khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 433/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/07/2023

120968 Đầu bọc lưỡi soi sử dụng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Còn hiệu lực
08/07/2021

120969 Đầu bọc lưỡi soi sử dụng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 4921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Còn hiệu lực
28/07/2021

120970 Đầu bơm ly tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 02/NMC/1120 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ Còn hiệu lực
21/12/2020

120971 Đầu bơm ly tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 009.23/PL-TVME Còn hiệu lực
25/04/2023

120972 Đầu bơm súc rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 24120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

120973 Đầu bơm vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 193-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
15/10/2020

120974 Đầu bơm vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 193-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
15/10/2020

120975 Đầu bút kim tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 521/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT QUANG HƯNG Còn hiệu lực
24/06/2020

120976 Đầu cắm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG 11-2023/KQPL-TBD Còn hiệu lực
28/12/2023

120977 Đầu cắm khí thải gây mê TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM 013-18/170000152/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2024

120978 Đầu cắm nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1715/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

120979 Đầu cắm nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 003/2022/180000000/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/04/2022

120980 Đầu cắm nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 003/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

120981 Đầu cắm nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG 03-2023/KQPL-TBD Còn hiệu lực
04/03/2023

120982 Đầu cắm nhanh (Adapter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1422021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

120983 Đầu cắm nhanh (Medical quick adapters) DIN Standard, BS Standard, Ohmeda Standard, JIS Standard. Chemetron Standard, Afnor Standard O2, AIR, VAC, CO2, N2O, N2, Air 8bar) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Y TẾ HÀ NỘI Còn hiệu lực
06/05/2021

120984 Đầu cắm nhanh cho Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm, (Adapter for flowmeter with humidifier, đầu cắm nhanh cho bộ hút dịch gắn tường, Adapter for Suction unit) Adapter, O2, AIR, VAC, N2, N2O, CO2, MIX TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC 0012022- HC Còn hiệu lực
22/02/2022

120985 Đầu cắm nhanh chuẩn FR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 001/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

120986 Đầu cắm nhanh kèm đồng hồ đo lưu lượng khí TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 287/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
14/10/2020

120987 Đầu cắm nhanh khí nén MA4 chuẩn Din TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG 14/2024/HUNGVUONG-TBYT Còn hiệu lực
29/05/2024

120988 Đầu cắm nhanh khí Oxy chuẩn Din TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG 12/2024/HUNGVUONG-TBYT Còn hiệu lực
29/05/2024

120989 Đầu cắm nhanh khí VAC chuẩn Din TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG 13/2024/HUNGVUONG-TBYT Còn hiệu lực
29/05/2024

120990 Đầu cắm thay thế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/01/2023