STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121021 Đầu chỏm xương đùi bằng gốm - Prosthesis Head A Ceramic các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1663/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/12/2022

121022 Đầu chụp chốt chân răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 399-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
03/04/2020

121023 Đầu chụp mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 705B-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái Còn hiệu lực
14/06/2021

121024 Đầu chụp ống nội soi đại tràng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 001723/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
24/10/2023

121025 Đầu chuyển bầu phun khí dung máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 11.20/170000083/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa Còn hiệu lực
09/04/2021

121026 Đầu col các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230420-002/PLGR-HK Còn hiệu lực
09/10/2023

121027 Đầu col vàng, xanh hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2153A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Còn hiệu lực
01/11/2021

121028 Đầu côn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3929-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

121029 Đầu côn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3989-6 PL-TTDV Công ty TNHH thiết bị An Việt Còn hiệu lực
09/09/2021

121030 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

121031 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN FINETECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2021

121032 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

121033 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 165 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
01/10/2021

121034 Đầu côn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4054-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
11/11/2021

121035 Đầu côn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4078-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
23/12/2021

121036 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22001 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

121037 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM 01.22PL-HQVN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

121038 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023008PL/Getzbros Còn hiệu lực
19/04/2023

121039 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 83/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2023

121040 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 202-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/05/2023

121041 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2024001PL/Getzbros Còn hiệu lực
17/05/2024

121042 Đầu côn 100 - 1000µL có phin lọc (Tips HRC UNV 1000µl F 768C/8) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Còn hiệu lực
28/06/2021

121043 Đầu côn có màng lọc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181731/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
13/08/2021

121044 Đầu Côn (Pipette Tip) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2598 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN, Còn hiệu lực
25/07/2019

121045 Đầu Côn (Pipette Tip) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VAVIM 08A/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
25/01/2022

121046 Đầu Côn (Pipette Tip) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 09/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

121047 Đầu côn (Đầu côn và đầu côn có lọc) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 69421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN FINETECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2021

121048 Đầu côn (Đầu côn và đầu côn có lọc) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2069/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2023

121049 Đầu côn 1000 ul TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

121050 Đầu côn 1000 µL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG 01/2022/CNCS -TTBYT Còn hiệu lực
22/04/2022