STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121051 Đầu côn 5 - 300 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2437 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/01/2020

121052 Đầu côn 50 ul TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

121053 Đầu côn 50 µL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG 01/2022/CNCS -TTBYT Còn hiệu lực
22/04/2022

121054 ĐẦU CÔN CÓ LỌC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1089/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống Còn hiệu lực
11/11/2020

121055 Đầu côn có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021282/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/07/2021

121056 Đầu côn có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021423/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/09/2021

121057 Đầu côn có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021496/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Còn hiệu lực
19/10/2021

121058 Đầu côn có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021643A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
27/12/2021

121059 Đầu côn có lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
20/10/2021

121060 Đầu côn có lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
20/10/2021

121061 Đầu côn có lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
20/10/2021

121062 Đầu côn có lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
20/10/2021

121063 Đầu côn có lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
20/10/2021

121064 Đầu côn có lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LÊ LỢI DCCL-04 Còn hiệu lực
04/12/2023

121065 Đầu côn có màng lọc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181731 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
09/06/2021

121066 Đầu côn có màng lọc TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3798-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Còn hiệu lực
13/06/2021

121067 Đầu côn có màng lọc TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3989-6 PL-TTDV Công ty TNHH thiết bị An Việt Còn hiệu lực
09/09/2021

121068 Đầu côn có màng lọc , Đầu côn , Đĩa đáy phẳng 96 giếng, Đĩa đáy U 96 giếng, Đĩa nhựa nuôi cấy vi khuẩn, Ống Cyto, Ống ly tâm, Ống nghiệm đựng nước tiểu,Ống nghiệm PCR 0.1ml ,Ống nghiệm PCR 0.2ml TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4032-5PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
09/11/2021

121069 Đầu côn có màng lọc,Đầu côn,Pipette TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3846-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Còn hiệu lực
11/06/2021

121070 Đầu côn dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 11/2024/SVN-PL Còn hiệu lực
30/01/2024

121071 Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1051/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/10/2019

121072 Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 229/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
01/09/2020

121073 Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 63/2022/NA-PL Còn hiệu lực
16/06/2022

121074 Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 20/2023/NA-PL Còn hiệu lực
06/03/2023

121075 Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 27/2023/NA-PL Còn hiệu lực
06/03/2023

121076 Đầu côn dùng một lần sử dụng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-09/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

121077 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 167-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
22/04/2020

121078 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 167-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
22/04/2020

121079 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 167-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
22/04/2020

121080 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 167-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
22/04/2020