STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121081 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 06/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
21/02/2020

121082 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210629-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GPV Còn hiệu lực
04/08/2021

121083 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210630-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GPV Còn hiệu lực
04/08/2021

121084 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210631-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GPV Còn hiệu lực
04/08/2021

121085 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

121086 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

121087 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

121088 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2022

121089 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 09/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
15/09/2022

121090 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 02/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/04/2023

121091 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 09/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/04/2023

121092 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 16/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/05/2023

121093 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 20/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
11/05/2023

121094 Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm y tế các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1251 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ Còn hiệu lực
20/10/2020

121095 Đầu côn hút mẫu/Đầu típ hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019

121096 Đầu côn hút thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210628-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GPV Còn hiệu lực
04/08/2021

121097 ĐẦU CÔN KHÔNG LỌC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1089/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống Còn hiệu lực
11/11/2020

121098 Đầu côn lưu mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2485/2021/180000028/PCBPL-BY CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
07/12/2021

121099 Đầu côn lưu mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2452A/2021/180000028/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

121100 Đầu côn pipet TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á 2107/AICOR/PT/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
21/07/2021

121101 Đầu côn Vàng Xanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MTL005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI THẢO LINH Còn hiệu lực
20/12/2019

121102 Đầu cone TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 91/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019

121103 Đầu cone , pipet nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA014/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

121104 Đầu của kìm gắp stent khí quản loại thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

121105 Đầu của kìm gắp stent Silicone chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

121106 Đầu dẫn nội nhãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-230731 Còn hiệu lực
31/07/2023

121107 Đầu dẫn sáng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-VO01-240704 Còn hiệu lực
05/07/2024

121108 Đầu dẫn sáng trong phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-VO01-2307 Còn hiệu lực
24/07/2023

121109 Đầu dây laser TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 314-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
15/06/2020

121110 Đầu dò TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 290520MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
30/05/2020