STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121141 Đầu dò máy siêu âm RAB6- RS ( hiệu GE Healthcare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 256-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

121142 Đầu dò máy siêu âm RAB6-D - (hiệu GE Heathcare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 396-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

121143 Đầu dò máy siêu âm xuyên sọ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 004/2024/PL.DWL Còn hiệu lực
21/05/2024

121144 Đầu dò mổ Amiđan Excise PDW Plasma Wand w/Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 106/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121145 Đầu dò mổ Amiđan PROcise MAX w/Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 106/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121146 Đầu dò mổ Amiđan và nạo VA EVac 70 Xtra HP With Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 106/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121147 Đầu dò mổ Amiđan và nạo VA EVac 70 Xtra With Intergrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 106/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121148 Đầu dò mổ cuống mũi ReFlex Ultra 45 With Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 204/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121149 Đầu dò mổ cuống mũi ReFlex Ultra PRT With Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 204/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121150 Đầu dò mổ cuống mũi Turbinator Wand TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 204/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121151 Đầu dò mổ ngáy ReFlex Ultra 55 With Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 204/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121152 Đầu dò mổ ngáy ReFlex Ultra SP With Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 204/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121153 Đầu dò mổ thanh quản -PRocise MLW With Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 585/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
11/05/2020

121154 Đầu dò mổ thanh quản PROcise LW With Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 204/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121155 Đầu dò mổ Xoang PROcise Ez View With Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 204/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121156 Đầu dò mổ Xoang PROcise EZ Wand With Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 204/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

121157 Đầu dò monitor sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180999 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

121158 Đầu dò nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 589/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
13/05/2020

121159 Đầu dò nhiệt độ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 159/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
23/09/2021

121160 Đầu dò nhiệt độ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 158/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
23/09/2021

121161 Đầu dò nhiệt độ cho lồng ấp và máy sưởi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 668/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
02/07/2020

121162 Đầu dò nhiệt độ cho lồng ấp và máy sưởi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM 01/2022/PCBPL-TTL Còn hiệu lực
29/07/2022

121163 Đầu dò nhiệt độ cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 668/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
02/07/2020

121164 Đầu dò nhiệt độ cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM 01/2022/PCBPL-TTL Còn hiệu lực
29/07/2022

121165 Đầu dò nhiệt độ dùng cho phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 966/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

121166 Đầu dò phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-VO01-2307 Còn hiệu lực
24/07/2023

121167 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 65/Hitachi-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
31/03/2020

121168 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181266 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN AN Còn hiệu lực
09/09/2020

121169 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 544.20/180000026/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ETT Còn hiệu lực
10/10/2020

121170 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 131/HTC-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
28/10/2020