STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121171 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2418/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN AN Còn hiệu lực
23/11/2021

121172 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 02.2022/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
23/02/2022

121173 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 24102022/BPL-BLW Còn hiệu lực
24/10/2022

121174 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 23112022/BPL-BLW Còn hiệu lực
23/11/2022

121175 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 28112022/BPL-BLW Còn hiệu lực
28/11/2022

121176 Đầu dò siêu âm (Dùng cho máy siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1851/170000074/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
24/10/2019

121177 Đầu dò siêu âm 4D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

121178 Đầu dò siêu âm âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

121179 Đầu dò siêu âm Clear Probe và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 44/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Hoàng Phúc Thanh Còn hiệu lực
15/06/2021

121180 Đầu dò siêu âm có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1667/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
20/07/2019

121181 Đầu dò siêu âm Convex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

121182 Đầu dò siêu âm Convex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

121183 Đầu dò siêu âm doppler thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1123/DMED/BPL Còn hiệu lực
19/05/2023

121184 Đầu dò siêu âm GE 3SC-RS, dùng cho máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 311-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần ETT Còn hiệu lực
28/06/2019

121185 Đầu dò siêu âm GE 4C-RS, dùng cho máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 311-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần ETT Còn hiệu lực
28/06/2019

121186 Đầu dò siêu âm Liner TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

121187 Đầu dò siêu âm lòng mạch ngoại biên kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-91/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/08/2023

121188 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1648/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

121189 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1648/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

121190 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 455/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

121191 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 455/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

121192 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

121193 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

121194 Đầu dò siêu âm sử dụng cho máy siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 42-PL-AL Còn hiệu lực
13/12/2023

121195 Đầu dò siêu âm thành mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0623/DMED/BPL Còn hiệu lực
13/04/2023

121196 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018756 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
04/11/2019

121197 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

121198 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

121199 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-63/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

121200 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 20122023/PL-PV018 Còn hiệu lực
16/01/2024