STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121201 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 17042023/PL-Reconnaissance PV .018 Còn hiệu lực
16/01/2024

121202 Đầu dò SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018016 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

121203 Đầu dò sử dụng cho Hệ thống định vị khối u TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL0504/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

121204 Đầu dò sử dụng nhiều lần dùng cho Hệ thống định vị khối u TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL0404/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

121205 Đầu dò TOCO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1983/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&H Còn hiệu lực
01/02/2021

121206 Đầu dò Toco dùng cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 39/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

121207 Đầu dò trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM 01/2024/CBPL/TH Còn hiệu lực
30/05/2024

121208 Đầu dò US TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1983/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&H Còn hiệu lực
01/02/2021

121209 Đầu dò vật tư tiêu hao thiết bị Hipro /Hipro -1.5mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

121210 Đầu dò vật tư tiêu hao thiết bị Hipro/ Hipro-S – 13.0mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

121211 Đầu dò vật tư tiêu hao thiết bị Hipro/ Hipro-S – 3.0mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

121212 Đầu dò vật tư tiêu hao thiết bị Hipro/ Hipro-S – 4.5mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

121213 Đầu dò vật tư tiêu hao thiết bị Hipro/ Hipro-S – 8.0mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

121214 Đầu dò đo lưu lượng máu nội mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0723/DMED/BPL Đã thu hồi
13/04/2023

121215 Đầu dò đo lưu lượng máu nội mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0823/DMED/BPL Đã thu hồi
13/04/2023

121216 Đầu dò đo lưu lượng máu nội mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1023/DMED/BPL Đã thu hồi
05/05/2023

121217 Đầu dò đo lưu lượng máu nội mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0823/DMED/BPL Còn hiệu lực
27/12/2023

121218 Đầu dò đo SpO2 cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 668/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
02/07/2020

121219 Đầu dò đo SpO2 cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM 01/2022/PCBPL-TTL Còn hiệu lực
29/07/2022

121220 Đầu dò đo SpO2 dùng 1 lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1245/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
06/10/2020

121221 Đầu dò đo SpO2 dùng một lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 668/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
02/07/2020

121222 Đầu dò đo SpO2 dùng một lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM 01/2022/PCBPL-TTL Còn hiệu lực
29/07/2022

121223 Đầu dò đo SpO2 sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 699/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
07/05/2021

121224 Đầu dò đo tim thai cho máy sản khoa FM8000 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 39.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
23/04/2020

121225 Đầu dò đo độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi (Đầu dò đo SpO2) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3421 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
05/10/2021

121226 Đầu dò đo độ dày giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HTV 22022022/TTBYTL-A/TTC/SYT/1 Còn hiệu lực
22/02/2022

121227 Đầu dò đoạn đặc hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018554 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Còn hiệu lực
23/10/2019

121228 Đầu dò, dụng cụ nong dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KLS MARTIN SE ASIA SDN.BHD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 22.052024/KLSE-KPQL Còn hiệu lực
26/06/2024

121229 Đầu dò, dụng cụ nong phẫu thuật TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KLS MARTIN SE ASIA SDN.BHD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 11.052024/KLSE-KPQL Còn hiệu lực
26/06/2024

121230 Đầu gắn ống nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2056/190000042/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022