STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121231 Đầu gắn ống nội soi dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH EDS MEDICAL 02/2024/KQPL-EDS Còn hiệu lực
18/03/2024

121232 Đầu gắn ống soi dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 29/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

121233 Đầu gắn ống soi dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 01/2023/KQPL-ELIMED Còn hiệu lực
04/05/2023

121234 Đầu gắn ống soi, dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 02623/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
30/11/2023

121235 Đầu ghi chuyên dụng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/07/2021

121236 Đầu ghi chuyên dụng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74921CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

121237 Đầu ghi chuyên dụng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 07/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
08/09/2023

121238 Đầu ghi chuyên dụng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT APPL/23.2024 Còn hiệu lực
26/06/2024

121239 Đầu ghi phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 25/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/05/2021

121240 Đầu ghim dùng cho dụng cụ phẫu thuật trĩ sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 37/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

121241 Đầu ghim dùng cho dụng cụ phẫu thuật trĩ sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 02/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
30/12/2020

121242 Đầu hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 73421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/09/2021

121243 Đầu hút dịch cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 220190789-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
07/07/2021

121244 Đầu hút dịch cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190789-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
26/07/2021

121245 ĐẦU HÚT DỊCH YANKAUER TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/11/2022

121246 ĐẦU HÚT DỊCH YANKAUER TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

121247 Đầu hút dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 151/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
04/11/2022

121248 Đầu hút lọc Robot Hamilton TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 250/21/170000116/ PCBPL-BYT., CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

121249 Đầu hút mẫu bằng nhựa epT.I.P.S Singles (Dung tích 0,1-20ul, 2-20ul) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.4-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
03/06/2021

121250 Đầu hút phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1684/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư TPT Còn hiệu lực
27/07/2019

121251 Đầu hút pipet đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 250/21/170000116/ PCBPL-BYT.., CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

121252 Đầu hút Robot Beckman TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 250/21/170000116/ PCBPL-BYT,,. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

121253 Đầu hút Robot Hamilton TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 250/21/170000116/ PCBPL-BYT..,, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

121254 Đầu hút Robot Tecan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 250/21/170000116/ PCBPL-BYT... CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

121255 Đầu impactor cho MAGNEZIX® Pin Ø 1.5 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

121256 Đầu impactor cho MAGNEZIX® Pin Ø 2.0 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

121257 Đầu Impactor dùng cho MAGNEZIX® Pin Ø 2.7 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

121258 Đầu Impactor Dùng cho MAGNEZIX® Pin Ø 3.2 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

121259 Đầu kẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
02/10/2019

121260 Đầu kẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
03/10/2019