STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121801 Đế cố định ngực - hông chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 15/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
13/03/2021

121802 Đế cố định toàn thân Duo Align TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 03/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121803 Đế cố định toàn thân Solo Align TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 03/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121804 Đế cố định vùng chậu PelvicFix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 03/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121805 Đế cố định vùng đầu-cổ-vai, vùng ngực và bụng chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 92/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
01/11/2019

121806 Đế cố định WingSpan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 04/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121807 Đế cố định đa vùng điều trị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 01.22/KQPL/VK-2022 Còn hiệu lực
23/02/2022

121808 Đế cố định đầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 33/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
22/06/2019

121809 Đế cố định đầu & vai MultiFix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 04/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121810 Đế cố định đầu cổ vai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 26/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
13/06/2019

121811 Đế cố định đầu cổ vai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 31.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
21/12/2022

121812 Đế cố định đầu MultiFix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 04/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121813 Đế cố định đầu nằm 1 bên MultiFix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 04/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121814 Đế cố định đầu nằm sấp MultiFix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 04/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121815 Đế cố định đầu nghiêng MultiFix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 04/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
25/07/2023

121816 Đế dán hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

121817 Đế dán hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 48/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

121818 Đế dán hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

121819 Đế dán túi hậu môn nhân tạo dạng lồi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 500.10/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
15/12/2023

121820 Đế dán túi hậu môn nhân tạo dạng phẳng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 500.10/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
15/12/2023

121821 Đế giữ giá mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

121822 Đế làm ấm khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0235/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
14/08/2021

121823 Đế làm ấm khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00206/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
15/08/2021

121824 Đế làm ấm khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0445/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/12/2021

121825 Đè lưỡi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL046f/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

121826 Đè lưỡi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

121827 Đè lưỡi gỗ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 70/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/11/2022

121828 Đè lưỡi gỗ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A DELUOIGO14/03/2004 Còn hiệu lực
14/03/2024

121829 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 205/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH LẠC VIỆT Còn hiệu lực
27/06/2019

121830 Đè lưỡi RUSSEL-DAVIS, kích thước: 29 x 67mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 200/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hương Sơn Còn hiệu lực
11/05/2020