STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121921 Đầu tip có lọc 200ul TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

121922 Đầu tip có lọc 200ul tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

121923 Đầu tip có lọc 20ul tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

121924 ĐẦU TIP DÙNG TRONG PHẨU THUẬT MẮT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM - DV THUẬN NGHĨA 01/NTS-PL Còn hiệu lực
17/05/2024

121925 Đầu tip dùng để kẹp hoặc cắt trong phẫu thuật dịch kính võng mạc TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI 33/042023/APL Còn hiệu lực
29/05/2023

121926 Đầu tip dùng để kẹp hoặc cắt trong phẫu thuật dịch kính võng mạc TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI 48/062024/APL Còn hiệu lực
19/06/2024

121927 Đầu tip finntip, Đầu QSP tip, Đầu ART tip TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3114 PL-TTDV Còn hiệu lực
05/04/2023

121928 Đầu tip GRIESHABER Advanced DSP TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1062PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

121929 Đầu típ hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAPHARM Còn hiệu lực
23/12/2021

121930 Đầu típ hút mẫu và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-253/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

121931 Đầu típ hút mẫu và pha loãng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-252/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

121932 Đầu tip lọc TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4076-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT SƠN ANH Còn hiệu lực
22/12/2021

121933 Đầu tip lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2411/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
07/12/2021

121934 Đầu tip lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

121935 Đầu tip nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 758/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

121936 Đầu tip nhựa/Đầu côn có lọc/Đầu col có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 02/2022/KQPL-ABTLH Còn hiệu lực
25/01/2022

121937 Đầu TIP PHACO TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2869PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

121938 Đầu TIP PHACO TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1028PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

121939 Đầu tip pipet TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 03/2024/TBR-KQPL Đã thu hồi
21/02/2024

121940 Đầu tip pipet TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 03/2024/TBR-KQPL Đã thu hồi
17/04/2024

121941 Đầu tip pipet TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 03/2024/TBR-KQPL Còn hiệu lực
17/04/2024

121942 Đầu tip pipet dùng cho máy giải trình tự gen TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM THE-044/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

121943 Đầu tip pipet dùng cho máy giải trình tự gen thế hệ mới TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC TMF-030-290524 Đã thu hồi
10/06/2024

121944 Đầu tip pipet dùng cho máy giải trình tự gen thế hệ mới TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC TMF-030-290524 Còn hiệu lực
11/06/2024

121945 Đầu tip pipet đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 251/21/170000116/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

121946 Đầu tip QSP TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3242 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
06/05/2020

121947 Đầu tip Robot Hamilton TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 251/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

121948 Đầu típ tiệt trùng 0,1μl - 20μl TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 13/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
05/04/2023

121949 Đầu típ tiệt trùng 2 μl- 200μl TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 13/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
05/04/2023

121950 Đấu típ xanh, vàng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES IT004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
20/12/2019