STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122041 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 154/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

122042 Đèn chiếu vàng da ( Thiết bị điều trị bệnh vàng da trẻ sơ sinh) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
22/11/2021

122043 Đèn chiếu vàng da (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181857 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED Còn hiệu lực
08/09/2021

122044 Đèn chiếu vàng da (Thiết bị điều trị bệnh vàng da trẻ sơ sinh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231202/MP-BPL Còn hiệu lực
12/12/2023

122045 Đèn chiếu vàng da (đèn điều trị vàng da) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2012/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Phát Triển Việt Pháp Còn hiệu lực
14/05/2020

122046 Đèn chiếu vàng da (Đèn điều trị vàng da) kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT PHÁP 2111/CV-VP Còn hiệu lực
22/11/2022

122047 Đèn chiếu vàng da 2 mặt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 584/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Còn hiệu lực
07/07/2020

122048 Đèn chiếu vàng da BB. PHOTOTHERAPHY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180007-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
08/03/2021

122049 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 438-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
20/08/2019

122050 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1811/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO (Innomed., JSC) Còn hiệu lực
21/12/2020

122051 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 117.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
05/05/2021

122052 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1475/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
18/08/2021

122053 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh, dạng giường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 438-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
20/08/2019

122054 Đèn chiếu vàng da hai mặt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 778- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế Còn hiệu lực
10/12/2020

122055 Đèn chiếu vàng da hai mặt - Double Side Phototherapy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 003/2023/MTTS-PL Còn hiệu lực
01/08/2023

122056 Đèn chiếu vàng da hai mặt xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT 03/2022/VĐ -TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

122057 Đèn chiếu vàng da một mặt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 778- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế Còn hiệu lực
10/12/2020

122058 Đèn chiếu vàng da một mặt - Overhead Phototherapy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 002/2023/MTTS-PL Còn hiệu lực
01/08/2023

122059 Đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh (Thiết bị điều trị bệnh vàng da trẻ sơ sinh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 240413/MP-BPL Còn hiệu lực
13/04/2024

122060 Đèn chiếu vàng da và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 584/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Còn hiệu lực
07/07/2020

122061 Đèn chiếu vàng da và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT 17062024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/06/2024

122062 Đèn chiếu vàng da. Gồm Bóng đèn chiếu vàng da, thân đèn chiếu vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 292017MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Đã thu hồi
05/06/2019

122063 Đèn chiếu điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-0000122/QRA Đã thu hồi
25/01/2022

122064 Đèn chiếu điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0010622/QRA Còn hiệu lực
20/12/2022

122065 Đèn cho phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VH006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Còn hiệu lực
20/12/2019

122066 Đèn cho phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 206/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

122067 Đèn cho phòng mổ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN 08/2022/PLYT/VH-08 Còn hiệu lực
11/08/2022

122068 Đèn Clar khám Tai Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 18/1700000/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
27/06/2019

122069 Đèn cồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1653/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
14/07/2019

122070 Đèn cồn thủy tinh 100ml TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 24.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
22/02/2021