STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122071 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 1504/2022/QDMED Còn hiệu lực
13/05/2022

122072 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 01/ PLVM Còn hiệu lực
20/05/2022

122073 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 12-HM/SUXIN Còn hiệu lực
10/06/2022

122074 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHẬT MINH 0604/PLTBYT-OL Còn hiệu lực
28/06/2022

122075 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM EVN/01/PL Đã thu hồi
16/09/2022

122076 Đèn Mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 003/2022/PLTBYT-3A Còn hiệu lực
08/08/2022

122077 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ 39/BKQPL-VM Còn hiệu lực
05/09/2022

122078 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 260822022/QDMED Còn hiệu lực
15/09/2022

122079 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1409/2022/MPMED Còn hiệu lực
23/09/2022

122080 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT-04/KQPL Còn hiệu lực
07/10/2022

122081 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 12102022PLYTE3A Còn hiệu lực
12/10/2022

122082 Đèn Mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 14102022PLYTE3A Còn hiệu lực
14/10/2022

122083 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN 22.10.2022 Còn hiệu lực
24/10/2022

122084 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 25102022/PL-HDG Còn hiệu lực
10/11/2022

122085 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 062022/KQPL-YTTT Còn hiệu lực
16/11/2022

122086 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM 04/2022/YTMN Còn hiệu lực
24/12/2022

122087 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 056-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

122088 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 2812 Còn hiệu lực
28/12/2022

122089 Đèn mổ TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 01/PL-NPC/23 Còn hiệu lực
06/02/2023

122090 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM 01/2023/KQPL-PROVIX Còn hiệu lực
22/02/2023

122091 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 23022023/PL-HDG Còn hiệu lực
24/02/2023

122092 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 090-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

122093 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

122094 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

122095 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

122096 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

122097 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

122098 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

122099 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

122100 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023