STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122161 Đầu trị liệu RM trẻ hoá da dùng cho máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1951/110000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

122162 Đầu trị liệu trẻ hoá âm đạo dùng cho máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1951/110000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

122163 Đầu trị liệu trị mụn RN dùng cho máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1951/110000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

122164 Đầu trocar tam giác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 91/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

122165 Đầu trộn silicone lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180634 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
15/04/2021

122166 Đầu trộn vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 193-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
15/10/2020

122167 Đầu tuýp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
29/05/2021

122168 Đầu tuýp bằng nhựa có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1957/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

122169 Đầu tuýp bằng nhựa có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1957/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

122170 Đầu tuýp trắng 1000μl TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

122171 Đầu tuýp trắng 10μl TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

122172 Đầu tuýp vàng 1250μl TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

122173 Đầu tuýp vàng 200μl TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

122174 Đầu tuýp xanh 300ul TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

122175 Đầu và ống nối bơm silicon lỏng (Silicone oil injection tubing) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03270717 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
23/03/2021

122176 Đầu và ống nối bơm silicone lỏng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01271218 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
22/08/2019

122177 Đầu vặn của dụng cụ giữ cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2959A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

122178 Đầu xiết ốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1971/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển BNL Còn hiệu lực
29/12/2020

122179 Đầu xiết ốc có tay cầm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1971/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển BNL Còn hiệu lực
29/12/2020

122180 Đầu xịt dầu cho máy khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 011/2023/HAANH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/09/2023

122181 Đầu xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 14/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐĂNG KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

122182 Đầu xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 119-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN (SARPHACO) Còn hiệu lực
19/06/2020

122183 Đầu xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐĂNG KHOA 03PL/2022 Còn hiệu lực
25/10/2022

122184 Đầu xương đùi (Ổ cối bán phần) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 481-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/06/2023

122185 Đầu xương đùi nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1048/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
10/03/2020

122186 Đầu xương đùi nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 842/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

122187 Đầu đánh bóng răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210977-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022

122188 Đầu đánh bóng răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 103/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

122189 Đầu đánh bóng răng bằng kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 169/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

122190 Đầu đánh bóng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1762/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
30/10/2020