STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81776 XE LĂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 001/2022/PLTYBY-3A Còn hiệu lực
14/03/2022

81777 Xe Lăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM 1603/220000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

81778 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI HUELOI-PL-04/2022 Còn hiệu lực
07/06/2022

81779 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IWATANI VIỆT NAM IWTN/PL/TTBYT/02 Còn hiệu lực
09/06/2022

81780 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20220706-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022