STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84926 XE LĂN ĐIỆN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 032-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phát Còn hiệu lực
25/07/2019

84927 Xe lăn điện cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1850/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Còn hiệu lực
25/10/2019

84928 Xe lăn điện chuyên nghiệp kiểu dáng gọn nhẹ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

84929 Xe lăn điện chuyên nghiệp kiểu dáng gọn nhẹ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022

84930 Xe lăn điện công nghệ mới tự động ngả nằm (bánh nhỏ) TM036D TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022