STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87526 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ BẢO MINH 3010/BM-KQPL Còn hiệu lực
05/11/2022

87527 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ BẢO MINH 3110/BM-KQPL Còn hiệu lực
05/11/2022

87528 Máy điều trị bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

87529 MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG SIÊU ÂM TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TM CÔNG NGHỆ Y KHOA MDT 006/24/MDT-PL Còn hiệu lực
13/06/2024

87530 Máy điều trị bằng sóng siêu âm (Máy siêu âm điều trị) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 02/2022/THAIHA Còn hiệu lực
22/09/2022