STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87541 Máy điều trị bằng sóng siêu âm kết hợp kích thích điện và điện phân thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 582017PLBKP/17000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021

87542 Máy điều trị bằng sóng siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210489-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

87543 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 30/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

87544 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

87545 máy ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG XUNG KÍCH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1041/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN Còn hiệu lực
20/12/2019