STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87556 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0311 Còn hiệu lực
15/04/2024

87557 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ - SINH HỌC 3Q 02/2024/PLTTBYT-3Q Còn hiệu lực
27/06/2024

87558 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 205/2024/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
20/05/2024

87559 Máy điều trị bằng sóng xung kích (loại xe đẩy) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6192021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/04/2022

87560 Máy điều trị bằng sóng xung kích dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Số: 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Đã thu hồi
22/06/2021