STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87561 Máy điện trị liệu điện di TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 015/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH EIE Vietnam Còn hiệu lực
28/06/2021

87562 Máy điện trị liệu điện di TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM EIE-001-2022 Còn hiệu lực
09/12/2022

87563 Máy điện trị liệu, kích thích phát âm và luyện tập nuốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 205/2024/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
20/05/2024

87564 Máy điện trường trị liệu tại nhà TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190542.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TAIHEI VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2019

87565 Máy điện trường trị liệu tại nhà TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210103 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TAIHEI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021