STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88036 Ống lấy máu chân không Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02:2022/KQPL-LABONE Đã thu hồi
14/11/2022

88037 Ống lấy máu chân không Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 03:2022/KQPL-LABONE Còn hiệu lực
16/11/2022

88038 Ống lấy máu chân không Clot Activator TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

88039 Ống lấy máu chân không Clot+Gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

88040 Ống lấy máu chân không dùng trong xét nghiệm đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 47/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2022