STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88066 Ống nghe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 204-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Bình Thuận Còn hiệu lực
17/08/2019

88067 Ống nghe TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 122/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
12/11/2019

88068 Ống nghe TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

88069 Ống nghe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210709-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

88070 Ống Nghe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2314A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
10/01/2022