STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88116 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85421CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Nha Khoa 3S Còn hiệu lực
29/12/2021

88117 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 102022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
18/03/2022

88118 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 031/2022/NK3S Còn hiệu lực
16/06/2022

88119 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 03/2022/NK3S Còn hiệu lực
16/06/2022

88120 Máy đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0102022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
14/07/2022