STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88236 Ống mở khí quản không bóng nòng trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

88237 Ống mở khí quản không bóng nòng trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2021

88238 Ống mở khí quản kiểu Montandon TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 008 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
23/08/2019

88239 Ống mở khí quản nhiều kích thước và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/168 Còn hiệu lực
24/07/2023

88240 Ống mở khí quản sử dụng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 295/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2019