STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88276 Thiết bị siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

88277 Thiết bị sinh thiết mô mềm tự động dùng 1 lần MULTICORE ® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 831 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TKMED Còn hiệu lực
27/10/2019

88278 Thiết bị sinh thiết mô mềm tự động dùng 1 lần MULTICORE ® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 114/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ CTH Còn hiệu lực
18/11/2019

88279 Thiết bị soi chụp chẩn đoán bệnh lý da và tóc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 05/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
16/04/2022

88280 Thiết bị soi chụp chẩn đoán bệnh lý da và tóc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 06/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
16/04/2022