STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88291 thiết bị điều trị ly giải mỡ và chăm sóc vóc dáng bằng công nghệ RFAL và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3037 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
29/12/2019

88292 Thiết bị điều trị mụn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2364A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/02/2022

88293 Thiết bị điều trị mụn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 2803/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
26/04/2023

88294 Thiết bị điều trị mụn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 2903/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
28/04/2023

88295 Thiết bị điều trị nhiệt thông qua tần số vô tuyến với truyền năng lượng điện dung và điện trở Thiết bị điều trị (TECAR) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020