STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88336 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi-rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2082/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
25/09/2021

88337 Ống môi trường vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2027/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP Còn hiệu lực
20/09/2021

88338 Ống môi trường vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1914/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Còn hiệu lực
14/10/2021

88339 Ống môi trường vận chuyển và bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/01072022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
01/08/2023

88340 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 110 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
08/03/2021