STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88531 Ống nội khí quản có lò xo các số ( Reinfored Endotrcheal Tube ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180441-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Còn hiệu lực
10/09/2020

88532 Ống nội khí quản có lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 436/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
02/07/2020

88533 Ống nội khí quản có lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

88534 Ống nội khí quản có lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 75/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2023

88535 Ống nội khí quản có một dây nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023