STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88761 Ống soi mềm video mũi xoang-thanh quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 45.1/112022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
01/11/2022

88762 Ống soi mềm video niệu quản - bể thận TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 35.1/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
06/10/2022

88763 Ống soi mềm video đặt nội khí quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 37.1/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
10/08/2022

88764 Ống soi mini và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210069 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
05/02/2021

88765 Ống soi mũi, hầu, thanh quản bằng sợi quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 65/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023