STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88766 Thiết bị đo chỉ số đường huyết; mỡ máu cholesterol, triglyceride TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 28.423/PCBPL_MTC-IN Còn hiệu lực
28/04/2023

88767 Thiết bị đo chiều cao cân nặng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1228 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
29/08/2021

88768 Thiết bị đo cho các dây dẫn hướng Ø 1.8 mm, dài 150 mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

88769 Thiết bị đo cho các dây dẫn hướng đường kính 3.2 mm, dài 100 mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

88770 Thiết bị đo cho các loại dây dẫn hướng Ø 1.0 mm, dài 100 mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019