STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88766 Ống silicone dùng trong phẫu thuật lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022

88767 Ống Silicone nuôi ăn dạ dày thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM ÁNH NGỌC 012022/AN-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/12/2022

88768 Ống Silicone nuôi ăn qua mũi (dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM ÁNH NGỌC 032023/AN-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2023

88769 Ống silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày, có phễu và nắp / All Silicone Stomach Tube with Funnel & Cap Type TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

88770 Ống Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày, có phễu và nắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 10-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
26/04/2021