STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88776 Thiết bị đo huyết áp đeo cổ tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 290.20/180000026/PCBPL-BYT TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘ Còn hiệu lực
29/06/2020

88777 Thiết bị đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 194/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC Còn hiệu lực
05/03/2021

88778 Thiết bị đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021665A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2022

88779 Thiết bị đo huyết áp động mạch, tĩnh mạch xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 148/170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/07/2021

88780 Thiết bị đo liều invivo trong xạ trị gia tốc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019602/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Còn hiệu lực
16/03/2020