STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88931 Quả lọc Bicart 1150g TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2038/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
21/06/2020

88932 Quả lọc dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190218.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
26/11/2019

88933 Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 71/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2020

88934 Quả lọc dịch và nước siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0452/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

88935 QUẢ LỌC DỊCH VÀ NƯỚC SIÊU SẠCH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 18/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023