STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88951 Ống nội soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2023/190000042/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/09/2023

88952 Ống nội soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01623/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
11/09/2023

88953 Ống nội soi niệu quản -thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 400/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BOSSCOM Còn hiệu lực
17/06/2020

88954 Ống nội soi niệu quản bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021125/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY TƯỜNG Còn hiệu lực
16/08/2021

88955 Ống nội soi niệu quản bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-003-2023 Còn hiệu lực
09/02/2023