STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89021 Ống nong kí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01120817 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
06/08/2019

89022 Ống nong lệ quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03200718 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
15/04/2021

89023 Ống nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0058/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/06/2019

89024 Ống nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0085/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
09/09/2020

89025 Ống nong mạch máu phủ thuốc Amphilimus – Cre8 EVO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 702/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế Ngọc Lam Còn hiệu lực
25/11/2021