STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89041 Ống thông can thiệp - Guiding Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210692-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC NGỌC Còn hiệu lực
26/08/2021

89042 Ống thông can thiệp chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 224/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
28/06/2019

89043 Ống Thông Can Thiệp Chẩn Đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020677/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

89044 Ống thông can thiệp chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT 01/2023/PLSP-01 Còn hiệu lực
14/03/2023

89045 Ống thông can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/562 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021