STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89446 Máy đo điện thính giác thân não, điện thính giác ổn định TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0112/PL.CT Còn hiệu lực
02/12/2022

89447 Máy đo điện tim TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 111-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH DV QL BIOMEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE Còn hiệu lực
19/07/2019

89448 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES KBC001 /170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU Còn hiệu lực
20/12/2019

89449 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 872/ 180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/11/2019

89450 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 859/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP.HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/12/2019