STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89461 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 04022023/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
07/02/2023

89462 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 166/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
14/06/2023

89463 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 230002669/PCBB-HN Còn hiệu lực
18/10/2023

89464 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL59 Còn hiệu lực
26/10/2023

89465 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL58 Còn hiệu lực
26/10/2023