STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89471 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OCTOMED 220424/OCTOMED-KQPL Còn hiệu lực
03/05/2024

89472 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ KỸ THUẬT H.B 09.24/CV.HB Còn hiệu lực
31/05/2024

89473 Máy đo điện tim (ECG) di động 12 chuyển đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0019/THUYAN Còn hiệu lực
08/06/2022

89474 Máy đo điện tim 12 kênh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL53 Còn hiệu lực
16/05/2022

89475 Máy đo điện tim 12 kênh kèm phụ kiện (mặt nạ thở V2 Headgear for face mask 7450, size ES/P) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM 10.PL/2024/BTL Còn hiệu lực
09/07/2024