STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89476 Máy đo điện tim 3 kênh và phần mềm phân tích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 42/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT ỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
02/08/2019

89477 Máy đo điện tim di động D-heart TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 03/TT/2022 Còn hiệu lực
29/09/2022

89478 Máy đo điện tim gắng sức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI 230208/PLB/NOR-STR Còn hiệu lực
08/02/2023

89479 Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

89480 Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020