STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89486 Máy Đo Điện Tim Và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1972/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
25/01/2021

89487 Máy đo điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 45/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Hoàng Phúc Thanh Còn hiệu lực
15/06/2021

89488 Máy đo điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210651-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/08/2021

89489 Máy đo điện tim và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
30/07/2020

89490 Máy đo điện tim vi tính gắng sức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI 230207/PLB/NOR-STR Còn hiệu lực
07/02/2023