STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89491 Máy đo điện tim, phụ kiện và vật tư TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 06-2019/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

89492 Máy đo điện tim, đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÁT MINH 1109/2022/NT Còn hiệu lực
26/09/2022

89493 Máy đo điện võng mạc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 137/170000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
23/06/2020

89494 Máy đo độ bão hòa ô xy kẹp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP210720/170000112/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc Đã thu hồi
12/08/2021

89495 Máy đo độ bão hòa ô xy kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2022-0221 Còn hiệu lực
21/02/2022