STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89496 Máy đo độ bão hòa ô xy kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0304 Còn hiệu lực
07/03/2022

89497 Máy đo độ bão hòa ô xy kẹp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0104 Còn hiệu lực
28/06/2024

89498 Máy đo độ bão hòa ô xy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 02/ADE-BPL Đã thu hồi
21/09/2022

89499 Máy đo độ bão hòa ô xy trong máu (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 02/ADE-BPL Còn hiệu lực
23/09/2022

89500 Máy đo độ bão hòa Oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1132/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
05/10/2020