STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89506 Máy đo độ bão hòa oxy kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/250 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ công nghệ cao Hà Trang Còn hiệu lực
03/08/2021

89507 Máy đo độ bão hoà oxy kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3172021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Máy đo độ bão hoà oxy kẹp tay Còn hiệu lực
10/08/2021

89508 Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 01-HM/IMDK Còn hiệu lực
19/02/2022

89509 Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM 01-DNN/YONKER Còn hiệu lực
23/02/2022

89510 Máy đo độ bão hòa oxy qua da (Loại cầm tay) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NV004/170000073/ PCBPL-BYT (Navimed) CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/12/2019