STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89511 Máy đo độ bão hòa oxy qua da (Loại để bàn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NV003/170000073/ PCBPL-BYT (Navimed) CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/12/2019

89512 Máy đo độ bão hòa ôxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018272 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

89513 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 08-TL/2018/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/10/2019

89514 Máy đo độ bão hòa ôxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 15/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Đỗ Thân Còn hiệu lực
11/02/2020

89515 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 100/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
05/03/2020