STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89526 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018903 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

89527 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (SP02) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2383A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2022

89528 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1526/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI LIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/08/2021

89529 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2228/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
28/09/2021

89530 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) (loại kẹp ngón tay) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3932-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
12/08/2021