STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89531 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 12-2021/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
15/10/2021

89532 Máy đo độ bảo hòa oxy trong máu cầm tay và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV017/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

89533 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu kẹp đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1190/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Còn hiệu lực
21/07/2021

89534 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu và linh phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 92/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

89535 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23092002/MP-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023