STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89541 Máy đo độ đục chuẩn dùng cho xét nghiệm vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-818/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
04/11/2019

89542 Máy đo độ đục vi sinh và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 01/2022/TL-PL Đã thu hồi
07/03/2022

89543 Máy đo đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
12/11/2019

89544 Máy đo đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX001a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
20/12/2019

89545 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 92CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Còn hiệu lực
03/07/2019