STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89551 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH NGỌC 02/ANMED-PL/24 Còn hiệu lực
29/05/2024

89552 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 49/2024/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/06/2024

89553 Máy đo điện cơ ScanVision và phụ kiện kèm theo: - Cặp đầu dò đo điện thế - Đầu thu phát thông tin - Miếng gel đo điện thế - Các điện cực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 106-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV Chăm Sóc Sức Khỏe Vĩnh Đức Còn hiệu lực
25/07/2019

89554 Máy đo điện cơ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 20/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
30/06/2019

89555 Máy đo điện não TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 151-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
25/06/2019