STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89561 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0105/PL.CT Còn hiệu lực
06/05/2022

89562 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 08/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/05/2022

89563 Máy Đo Thính Lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG 14-AKA Còn hiệu lực
09/07/2022

89564 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 07-2022/PL Còn hiệu lực
11/08/2022

89565 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0109/PL.CT Còn hiệu lực
13/09/2022